Thông báo đóng đăng ký

Kính chào Quý vị,

Cảm ơn Quý vị đã quan tâm và đăng ký tham dự “LỄ TRAO GIẢI VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH (LẦN THỨ XI, NĂM 2018)” vào ngày 24/03/2018. Tuy nhiên, do số lượng người đăng ký và xác nhận tham dự đã vượt quá số chỗ trong khán phòng, nên Ban Tổ chức đã ngưng nhận đăng ký tham dự.

Xin hẹn gặp lại Quý vị vào các hoạt động tiếp theo của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh.

Một lần nữa xin cảm ơn Quý vị và chúc Quý vị thật nhiều sức khỏe!

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC

www.QuyPhanChauTrinh.org